Beth yw'r ffordd orau i wisgo het frim fflat

Mae'n sicr bod llawer o ferched wrth eu bodd â'r hetiau brim gwastad, oherwydd wrth eu gwisgo, ni waeth pa mor gyffredin ydych chi, byddwch chi'n cael eich labelu'n “fashionista”. Felly'r cwestiwn yw, beth yw'r ffordd orau i wisgo brim fflat i edrych yn dda?

Beth yw'r hetiau â ffrog fflat? Pa siâp wyneb sy'n addas ar gyfer beth i'w wisgo?
Ar gyfer merched, sy'n hoffi gwisgo dillad achlysurol, gallwch ddewis rhai hetiau brimmed lliw cynnes, a phan fyddwch chi'n eu gwisgo, byddant yn fwy achlysurol a melys mewn ffordd gymedrol.

Ar gyfer merched sydd â mwy o bersonoliaeth, gallwch ddewis rhai hetiau â gwastadedd gyda graffiti wedi'i bersonoli, a gallwch ddewis rhai arddulliau dylunio brim llydan, a phan fyddwch chi'n eu gwisgo, gallwch bwyso i'r cyfeiriad o 30 gradd, felly bydd yn edrych fel Be yn gyfredol ar unwaith.

Gall merched sy'n hoffi gwisg niwtral ddewis rhai hetiau â ffrog fflat gyda gwyrdd y fyddin a chamel fel y prif liw, er mwyn gwneud eu gwisg niwtral yn fwy ffasiynol. Darlun o'r dull gwisgo het fflat.
Nodwedd yr het â ffrog fflat yw ei bod yn llawnach. Pan fydd wedi'i wisgo, bydd yn gwneud yr wyneb cyfan yn fwy cymesur. Os ydych chi'n gwisgo'r het yn llwyr, bydd rhan uchaf y pen yn edrych yn wastad, mae'r mwyafrif ohonyn nhw ychydig yn uwch, hynny yw, mae'r brim yng nghanol y talcen neu Mewn safle uwch, gwisgwch het fflat y tu ôl i'r pen i mewn cefn y pen. Peidiwch â'i wisgo'n dwt ac yn llyfn.

Yn ogystal, gellir gwisgo'r het â ffrog fflat waeth beth fo'i blaen, cefn, ochr a'i cham. Mae'r effaith gyffredinol a'r effaith i bob cyfeiriad yn well na'r ymyl crwm.
Pa siâp wyneb sy'n gwneud siwt frim fflat
Nid yw'r het â brim fflat yn rhy biclyd, felly mae'n hawdd ei chwarae gyda steil gwallt syml, a rhaid iddi fod ychydig yn cam. Mae dillad yn cyfeirio at ategolion a ddefnyddir i gyd-fynd â dillad. Mae'n cynnwys hetiau, esgidiau, sgarffiau, menig ac eitemau eraill yn bennaf.


Amser post: Gorff-27-2020