Beth yw'r ffordd orau i wisgo het pêl fas

Weithiau, Os credwch fod eich edrychiad gwisg allanol yn rhy syml, gallwch baratoi cap pêl fas mewn arddull chwaraeon achlysurol. Bydd yn help mawr yn eich steil. Ni fydd angen gormod o wrthrychau bach i'w haddurno, a gall y cap pêl fas wneud eich steil yn achlysurol a Handsome, ond beth yw'r edrychiad gorau gyda het pêl fas?

Cap pêl fas + siwmper hir liwgar llythyren:
Mae'r gŵn blocio lliw rhydd hyd llythyren hefyd yn chwaraeon, ac mae'n berffaith gyda chap pêl fas. Nid yw gynau achlysurol yn achosi gwrthdaro gweledol â hetiau. Mae'r cyfuniad o sanau pentwr ac esgidiau achlysurol hefyd yn eithaf chwaethus. Mae gwisgo sbectol haul hyd yn oed yn fwy golygus.

Cap pêl fas + crys-T + sgert glun:
Gall capiau pêl fas a sgertiau clun hefyd sefyll ar eu pennau eu hunain. Mae crys-T lliw solet rhydd achlysurol gyda sgert glun pecyn lliw cyferbyniol yn llawn lliw ieuenctid, yn cymysgu ac yn cyd-fynd â chap pêl fas,

Cap pêl fas + ffrog + siaced Aberteifi:
Mae'r cyfuniad o siwmper gwisg a chardigan yn chwaraeon iawn, gan roi naws gyffyrddus ac ystwyth i bobl. Mae integreiddio'r cap pêl fas yn ychwanegu mwy o arddull.


Amser post: Gorff-27-2020