Newyddion

 • Beth yw'r ffordd orau i wisgo het pêl fas

  Weithiau, Os credwch fod eich edrychiad gwisg allanol yn rhy syml, gallwch baratoi cap pêl fas mewn arddull chwaraeon achlysurol. Bydd yn help mawr yn eich steil. Ni fydd angen gormod o wrthrychau bach i'w haddurno, a gall y cap pêl fas wneud eich steil yn achlysurol a Handsome, ond beth ...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r ffordd orau i wisgo het frim fflat

  Mae'n sicr bod llawer o ferched wrth eu bodd â'r hetiau brim gwastad, oherwydd wrth eu gwisgo, ni waeth pa mor gyffredin ydych chi, byddwch chi'n cael eich labelu'n “fashionista”. Felly'r cwestiwn yw, beth yw'r ffordd orau i wisgo brim fflat i edrych yn dda? Beth yw'r hetiau â ffrog fflat? Pa siâp wyneb sy'n addas ar gyfer ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis ffabrig ar gyfer hetiau

  Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am hetiau twill Cotton, mae yna nifer yn cael eu defnyddio'n gyffredin. Fel arfer mae gan bob ffabrig gyfrif a dwysedd edafedd penodol. Mae cyfrif edafedd yn cyfeirio at drwch yr edafedd gwehyddu. Dwysedd: Mae'n cynnwys cyfrif edafedd fesul ardal uned, 4 modfedd sgwâr yn gyffredinol. Po fwyaf yw'r nifer sy'n cynrychioli ...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r hetiau gorau ar gyfer menywod

  Ar gyfer y dillad allanol, ni waeth pa fath, gyda het yw'r ffordd hawsaf i'ch gwneud chi'n cain ar unwaith. Felly pa fathau o'r hetiau y gallwch chi eu cael? I ferched sy'n hoffi gwisgo i fyny, mae'r rhain yn ddewisiadau ffasiynol ac oesol, sy'n ddewisiadau doeth. Fodd bynnag, os nad ydych chi'n gwybod llawer am hetiau, mae'r vari ...
  Darllen mwy
 • Tarddiad Fedora

  Roedd chwedl yr un ganrif, ffilm 1935 o’r un enw, ”yr arwr yn yr het uchaf, astared fred ffilm yn gwisgo delwedd het Fedora a chamau dawnsio cain yn effeithio ar gynhyrchu cenedlaethau o ffilmiau caneuon a dawns, ac integreiddio het uchel i mewn i gynhyrchu mae dyluniad y poster ffilm yn drawiadol. T ...
  Darllen mwy
 • Tarddiad Hetiau yn Tsieina

  Yn y gaeaf, mae pobl yn aml yn gwisgo hetiau i atal oerfel a chadw'n gynnes. Ond pan ddechreuodd pobl ddefnyddio hetiau, nid cadw'n gynnes oedd hynny, ond eu defnyddio fel addurn. Dyfeisiwyd Hat yn ein gwlad yn gynnar iawn, mae'r idiom “coron uchel” “coron”, “coron”, yn cyfeirio at y ...
  Darllen mwy